การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 สพท.ปข.2

         เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้น
              ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองตะเภาโดยการนำของ ครูจินตนา แป้นด้วง(ครูแมว) และครูนิภาภรณ์  มุ่งผล (ครูอ๋อย) ได้พานักเรีนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็มีการแข่งระดับ ป.1 -ป.3  , ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3  ซึ่งได้จัดการแข่งขันตามรายการต่าง ๆ มากมาย ครูแมวได้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 ทีม ด้วยกัน คือ 1) การวาดภาพ ระดับ ป.4- ป.6 2) การแข่งขัน E-book ระดับ ม.1-ม.3  3) การนำเสนอ (Presentation) จำนวน 2 ทีม ระดับ ป.4 -ป.6 และ ระดับ ม.1- ม.3  4) การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ ระดับ ม.1 -ม.3    มาดูภาพบรรยากาศ ในการแข่งขัน กัน….ค่ะ
         1) การแข่งขันวาดภาพระดับ ป.4 – ป.6

             2)  การแข่งขันนำเสนอ Presentation จำนวน 2 ทีม

            3) การแข่งขันสร้าง website

   
           เป็นที่น่าเสียดายสำหรับทีม.. E-book อีกหนึ่งทีม  เพราะคุณครูแมวไปถ่ายรูปไม่ถึงเพราะ ติดเป็นกรรมการ น่าเสียดายมากค่ะ  …. ผลการแข่งขันยังไม่ประกาศ…ถ้าประกาศ จะนำมาประกาศให้ดูนะจ๊ะ…

By krumaew

12 comments on “การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 สพท.ปข.2

  1. อ ย า ก ใ ห้ ค รู เ ล่ น สี สั น ใ น เ ว็ บ ใ ห้ ม า ก ก ว่ า นี้ ค ร๊ า บ . บ . บ . บ . บ . บ . บ . แ ต่ นี้ ก็ ส ว ย ดี น ะ ค ร๊ า บ . บ . บ . บ . บ . บ .

  2. รู ป ภ า พ ค รู แ ม ว ที่ ขึ้ น ห น้ า จ อ น่ า รั ก จั ง เ ล ย ค ร๊ า บ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s